Kristiansand valgt som én av seks Kulturbarnkommuner

Prosjektgruppen: Sylvi Hjertvik (Odderøya barnehage), Inger Margrethe Stoveland prosjektleder (UiA, Fakultet for kunstfag), Ingebjørg Borgemyr (Cultiva), Helene Hostad Tønnesen (Kristiansand kommune), Kristin Mosfjell Rosen (Kristiansand kommune) Ikke tilstede: Lene Dalgård (Knuden) og Kristine Kolloen Nilsen (SKMU)

Kristiansand er med i nasjonalt prosjekt som vil fremme kunst hos barnehagebarn. Inger Margrethe Stoveland, leder av Fluks ved Fakultet for Kunstfag, var initiativtager til søknaden.

Samspill med regionen

«Kulturbarn» er et samarbeid mellom Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Prosjektets overordnede mål er å oppnå samarbeid innad i kommunene og finne måter å bruke den kunst- og kulturfaglige kompetansen på tvers av institusjonene. Kulturbarn-kommunene vil bli fulgt opp i prosjektperioden 2019-2020.

-Det betyr mye for UiA at vi kan samarbeide med viktige aktører i regionen om tilbud til barn. Samspill med regionen er en viktig del av universitetets strategi fremover, og satsing på barn og unge er et viktig område. Dette prosjektet vil bidra til både økt kvalitet og omfang av barns møte med kunst og kultur, sier Stoveland.

Påvirker fremtiden for barna

– Cultiva engasjerer seg fordi  prosjektet bidrar til å realisere Cultivas strategi og bygger videre på satsinger vi allerede har gjort hvor barn og kreativitet står sentralt, sier Ingebjørg Borgemyr.

-Dette er en del av et større nasjonalt samarbeid hvor Kulturtanken nok har ambisjoner om å utvide den kulturelle skolesekken til å omfatte barnehagebarn også. I tillegg skal Kulturdepartementet vurdere hvordan kulturtilbudet i barnehagene kan forbedres nasjonalt. Da er det viktig for regionen at Kristiansand deltar i prosjektet. Vi må være tilstede, vi må være der det skjer, og vi må være klar.  

– Kristiansand har mye bra allerede som vi kan dele, men prosjektet gir oss også muligheten til å lære av andre. En satsing på kunst og kreativitet for de minste vil ha stor påvirkning på fremtiden for barna, sier Borgemyr.

Skapende Barn hos Anna Berthelsen – foto: Siri Sødahl

Godt samarbeid mellom aktørene i Kristiansand

Søknadsfristen gikk ut 13. februar, og hele 32 søknader fra 42 nåværende kommuner kom inn. Noen kommuner som skal slå seg sammen, søkte sammen om å bli Kulturbarn-kommune, som Kristiansand.

-Det var en travel periode, men vi måtte hive oss rundt. Det var godt driv i rommet på første møtet mellom samarbeidspartnerne, og folk hadde virkelig lyst til å få dette til, sier initiativtager Stoveland. -Det var jo et godt utgangspunkt at vi allerede har et samarbeid om prosjektet «Skapende barn» med kommunen og Cultiva, fortsetter hun.

Prosjektgruppen skal på kickoff i April, hvor det dannes mindre arbeidsgrupper, som skal arbeide videre med hvordan man kan øke tilfanget av kunst og kultur i aldersgruppen 0-8 år. For Kristiansand er det en målsetning å bidra til en ny metodikk med utgangspunkt i Fluks og Cultiva Ekspress juniorprosjektet «Skapende Barn» som nå går på tredje året i Kristiansands barnehager.

Fakta: Kulturbarnkommunene

Som Kulturbarn-kommune og deltager i prosjektet vil man få hjelp til å inngå samarbeid med aktuelle aktører i sin kommune og kompetanseheving gjennom nettverksgrupper med hensyn til formidling av kunst og kultur til barn i alderen 0-8. Man vil få tilgang til nettverk med profesjonelle utøvere, og muligheter til samarbeid om kompetanseheving for personalgrupper.

Kulturbarn-kommunene vil bli fulgt opp av prosjektgruppen som består av Elin Kvernmoen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, Kathrine Pedersen, rådgiver i Nasjonalt senter for kunst – og kultur i opplæringen og Ragnhild Bøhle, prosjektleder i Kulturtanken. Prosjektgruppen skal, i samarbeid med Kulturbarn- kommunene, sørge for fremdrift i det lokale utviklingsarbeidet i hele prosjektperioden 2019 og 2020. I samarbeid med de lokale prosjektgruppene fra alle Kulturbarn-kommunene vil det etableres et eget nettverk for kunnskap og informasjonsdeling. Høsten 2020 skal det arrangere en konferanse med erfaringsdeling som avslutning på prosjektperioden.

https://www.uia.no/senter-og-nettverk/fluks-senter-for-ung-kunst-og-kultur

Skapende Barn – sangglede med Torstein Andersen. Foto: Susanne Bergstøl

Tekst: Kari Anne Røyseland