I Skapende Barn prosjektet tilbyr musikere og kunstnere tilknyttet Universitetet i Agder et inkluderende kulturtiltak for barnehagene i Kristiansand kommune.

 

 

Anna Berthelsen (Visuell kunst)

Anna Berthelsen

Anna er utøvende kunstner og designer med atelier på Odderøya. Hun har ledet  en rekke barnekunstprosjekter bla. Slow Bridge. Hun underviser studenter ved Avd. for Kunstfag på UIA . Berthelsen er representert på Victoria & Albert Museum og UIAs Kunstsamling.

 

 

 

 

 

Elin Nygård (Musikk og litteratur)

Elin Nygård

Elin er prosjektmedarbeider ved Senter for ung kunst og kultur ved UIA. Hun er utdannet allmennlærer og har lang erfaring fra arbeid med musikk -og norskopplæring på småskoletrinnet. Hun jobber også som tekstforfatter og låtskriver.

 

 

 

 

 

 

Torstein Andersen (Musikk og litteratur)

Torstein Andersen

Torstein er ansatt ved Avdeling for Kunstfag på UIA. Han har musikk -og musikkterapiutdanning. Han underviser og veileder studenter i barnehagelærer -og musikkpedagogikkutdanningen. Han er også medforfatter av bøkene Fra Min Fillefilleonkels Hage og Kråka Knas.

 

 

 

 

 

Fluks – Senter for ung kunst og kultur

Fluks har som hovedoppgave å utvikle og administrere kunstprosjekt for barn og unge i dialog med profesjonelle kunstnere. Senteret driver på fast basis talentutviklingsordningen Trafo.no,  Cultiva Ekspress og Platform Nord. I tillegg drifter og administrerer senteret flere kunstprosjekt rettet mot barn og unge i tidsavgrensede perioder. Senteret er lokalisert på Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder.