Musikk og litteratur i barnehager

Gjennom bruddet med hverdagen og møtet med kunsten får barna først og fremst være Skapende Barn!

Musikk -og litteraturdelen av Skapende Barn er et halvårsopplegg som gjennomføres ute i barnehagene. Vi jobber med grupper på åtte barn. Det er en optimal gruppestørrelse. Vi får muligheten til å se hver enkelt og har tid til alle. Alle får eksempelvis prøvd instrumenter i en samspillsituasjon, noe man sjeldent klarer i en klasse eller samling med mange barn. Dette fører til aktive barn og stort engasjement.

Vi besøker de utvalgte barnehagene en gang i uka. Å bygge relasjoner tar tid. Kontinuitet og varighet er viktig i så måte. Vi blir en del av ukerytmen i barnehagene og barna ser frem til å treffe oss på den faste dagen.

Kofferten med det rare i. Foto: Susanne Bergstøl

Øktene varer mellom 30 og 45 minutter, litt avhengig av type aktiviteter og av gruppas dagsform. Vi følger en mal, så strukturen i samlingen blir gjenkjennbar fra gang til gang:

 • God morgen-sang
 • Sanger/regler vi kan
 • Introduksjon av ny sang/regle
 • Kofferten med det rare i
 • Samspillsaktivitet
 • Bevegelses-/sanglek
 • Ukas bok
 • Takk for i dag-sang

Dette sikrer trygghet og forutsigbarhet: Barn liker repetisjon. Vi får også bygd et repertoar av sanger, samtidig som det alltid er spenning knyttet til hva som er i kofferten, hvilken bok vi skal lese
eller hvilke instrumenter vi skal spille på.

Samspillaktiviteter

De overordnede målene for alle aktivitetene er å skape mestringsfølelse og sosialt samhold. Vi jobber også mot å forbedre både språkferdighetene og de sosiale ferdighetene. Gjennom sangene trener vi språk. Gjennom enkelt samspill øver vi sosiale ferdigheter. Gjennom litteraturen utvikles fantasien, ordforrådet og evnen til innlevelse og empati.

Fremfor alt har vi det rett og slett veldig gøy i sammen!

Kunst på atelier

På Anna Berthelsens atelier på Odderøya får barna komme på fire besøk av fire timer hvor de får kjennskap til ulike virkemidler og lek innen visuell kunst. Anna samarbeider barnehagenes pedagoger med grupper på åtte barn; dette er en fin størrelse på gruppa da man lettere blir kjent med alle og kan se utviklingen hos hver enkelt barn.

Bygg 143, der Anna har sin atelier, har en vakker beliggenheten med naturskjønne og rolige omgivelser.

Noen aktiviteter blir gjentatt hver gang, et bevisst valg for å skape rutine, trygghet og stabilitet:

 • Hun håndhilser og sier navnet på barna.
 • Samlingsstund der Anna forteller og viser eksempler i forhold til dagens kreative aktivitet.
 • Det fortelles en liten levende historie, gjerne med innspill fra barna.
 • Deretter følger en kreativ økt med tegning, maling og forming (40-60 minutter).
 • Det er felles lunsj, med sang eller regle i forkant.
 • Deretter følger uteaktiviteter og lek rundt huset i tre forskjellige områder med ulike karakter.
 • Så kommer en frukt og grønt stund der to av barna er med på forberedelse.
 • Avslutningsvis prates det om det vi har opplevd i løpet av dagen.

Anna har lagt opp følgende innganger til øktene:

Tema: Anna har valgt å arbeide med ulike tema for hver gang. Prosjektet har hatt flere tema, som elementene: VANN, LUFT, JORD og ILD, i tillegg til FUGLER og FARGER OG FØLELSER. Temaene gjenspeiler seg i alle aktiviteter inne og ute. Dette er en langsiktig tankegang inspirert av måten Anna selv arbeider på som kunstner og designer, og korresponderer samtidig med fremgangsmåter fra Reggio Emilia. Dette har blitt positivt mottatt av både barn og voksne.

Materialer og teknikker: God kvalitet på kunstnermaterialet, natur- og gjenbruksmateriell.

Mål: Bruke alle sanser. Å fordype seg i forskjellige kunstuttrykk og lære mer om form og farge.

Resultatmål: Trygghet, økt mestring, stolthet, konsentrasjon, samarbeidsevne og skaperglede.

Besøkene gir utrolig mange flotte øyeblikk med barn og voksne som setter varige spor!

BARNA SKAPER, SER OG BLIR VERDSATT