Erfaringer fra Kristiansand

I november 2020 ble konferansen «Kulturbarn 0–8» avholdt. Under den digitale konferansen presenterte Kulturbarn-kommunene hver sin video for å vise hvordan prosjektet har gått.  

Intervju med Inger Margrethe Stoveland, leder av Fluks – Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet i Agder.

– Gjennom flere prosjekter har Kristiansand fått til å arbeide med de minste gjennom kunst og kultur. Blant disse er Skapende barn som vi har arbeidet med de fire siste årene. Prosjektet bringer profesjonelle kunstnere ut i barnehagene for å ha gruppesamlinger om musikk, litteratur og visuell kunst med 3–4åringer. Det er primært et kunstprosjekt, men «bivirkningene» er større deltakelse, inkludering og fri utfoldelse. 

– Vi ønsket å være med siden vi allerede hadde lyktes med å lage et godt samarbeid mellom UiA og Kristiansand kommune. Det var interesse av å ta dette videre, samtidig som vi kunne lære av andre kommuner. 

Hva har prosjektdeltakelsen lært dere? 

– Vi har lært at det skal veldig lite til for å løfte tilbudet for de minste på kommunalt nivå. Det gjøres i utgangspunktet ganske lite, siden det er vanskelig å prioritere innenfor dårlig kommuneøkonomi. Ønsket om å gjøre noe er imidlertid der, og behovet er i alle fall der!  

– I tillegg har vi sett at det er krevende for barnehagene å få plass til gode kunstprosjekt for de minste, imellom bleieskift, mat, påkledning osv., særlig når alt også skal loggføres. Derfor har vi omtalt kunst i barnehagen som det å gå på museums- og teaterbesøk osv., det å få besøk av profesjonelle kunstnere og det man gjør selv. Det flotteste var da vi fikk besøk av Ingrid Skarprud, da hun arbeidet med barna og de ansatte i barnehagene om å lage aksjonskunst. Det var inspirerende! 

– Det som har overrasket oss er hvor viktig de voksne som omgir barna er. I prosjektsammenheng har dette særlig vært de voksne i barnehagene. Uten trygge voksne i kunsten er det vanskelig å gjøre barna frie og komfortable med den. 

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått? 

– Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra ansatte i barnehager, foreldre og barna selv både vedrørende Skapende barn, Trygge voksne og Ingrid Skarperud. 

Har dere noen kort- og langsiktige mål med deltakelsen? 

– Vi er i dialog med kommunen om å finne gode synergier for verdiene som allerede er skapt, og for hvilke institusjoner som kan drive arbeidet videre. Vi håper på positive utfall angående dette. 


«Uten trygge voksne i kunsten er det vanskelig å gjøre barna frie og komfortable med den.» 


Inger Margrethe Stoveland 

Dette intervjuet er også publisert på Kulturtankens nettsider.