Prosjektet Skapende barn skal være en ekstra støtte i barnehagenes arbeid for å styrke det sosiale samholdet og fellesskapet mellom små barn. Dette skal motvirke utenforskap og fremme sosial deltagelse for alle barn generelt, og for risikoutsatte barn spesielt. Gjennom tilrettelagt bruk av musikk, litteratur og formingsaktiviteter, ønsker prosjektet å gi positive kulturelle og kunstfaglige opplevelser til barn. I tillegg til glede og trivsel ønsker man også å styrke barnas følelse av mestring, språklige og sosiale ferdigheter.

I Skapende Barn møter barna et musikk- og litteraturprogram satt sammen av musikere og pedagoger Torstein Andersen og Elin Nygård, og et verksted innen visuell kunst fra kunstner Anna Berthelsen. Skapende Barn er et inkluderende kulturtiltak for barnehagene i Kristiansand kommune.

Skapende barn ledes av Fluks – Senter for ung kunst og kultur og er finansiert av Cultiva.