Prosjektet Skapende barn skal være en ekstra støtte i barnehagenes arbeid for å styrke det sosiale samholdet og fellesskapet mellom små barn. Dette skal motvirke utenforskap og fremme sosial deltagelse for alle. Gjennom tilrettelagt bruk av musikk, litteratur og formingsaktiviteter, ønsker prosjektet å gi positive kulturelle og kunstfaglige opplevelser til barn. I tillegg til glede og trivsel ønsker man også å styrke barnas følelse av mestring, språklige og sosiale ferdigheter.

I Skapende Barn møter barna et musikk- og litteraturprogram satt sammen av musikere og pedagoger Torstein Andersen og Elin Nygård, og et verksted innen visuell kunst fra kunstner Anna Berthelsen. Skapende Barn er et inkluderende kulturtiltak for barnehagene i Kristiansand kommune.

Skapende barn ledes av Fluks – Senter for ung kunst og kultur i samarbeid med Kristiansand kommune, og finansieres av Cultiva.